Feed on
Posts
Comments

Schiedam kent al sedert 1975 een bloeiende Historische Vereniging die werd opgericht door de bekende Schiedammers Frans Geerdes, Cees van der Geer en Ria Janse. Sedert dat oprichtingsjaar is de vereniging steeds groter geworden en momenteel telt ze meer dan 1000 leden. Een behoorlijk aantal maar voor een stad als Schiedam zouden er toch nog wel wat bij kunnen. Want hoe meer leden, hoe meer invloed we hebben bij het College van B&W en de Gemeenteraad. Niet dat we daar nu over te klagen hebben, maar het is wel belangrijk dat de huidige contacten met de gemeente blijven, of beter nog worden uitgebreid. De vereniging geeft sedert de oprichting viermaal per jaar het blad Scyedam uit. Een periodiek waarin de geschiedenis, het wel en wee van de stad, sedert het ontstaan in het begin van de 13e eeuw en de stadsrechten in 1275 van Vrouwe Aleida, worden geboekstaafd. Als een gevolg daarvan spreekt de Vereniging dan ook regelmatig met de instellingen die de stad ook een goed hart toedragen of heeft daar contact mee. Als belangrijkste noemen we het Gemeentearchief, het Stedelijk Museum Schiedam, de Stichting Beschermd Stadsgezicht, Bibliotheek Waterweg, het Jenevermuseum, etc. De Historische Vereniging Schiedam heeft natuurlijk een doel en dat is in de statuten van de vereniging als volgt verwoord:

  1. het bevorderen van het inzicht in en de kennis van de geschiedenis van de stad Schiedam.
  2. het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en voor de tastbare herinneringen uit het verleden.
  3. het waken over de in de stad Schiedam aanwezige historische monumenten.
  4. de zorg voor het behoud van voorwerpen en verzamelingen van geschiedkundige betekenis voor de stad Schiedam.

Deze uitgangspunten worden gerealiseerd door de aktiviteiten die de vereniging ontplooit zoals

  • het wekelijks op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur, op vrijdag van 13 tot 15 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur als gastheer of – vrouw op te treden in het Bezoek- en Informatiecentrum van de vereniging op de Hoogstraat 74a.
  • te werken aan de website van de vereniging en in het bijzonder de Kroniek van Schiedam te vervolmaken. Zie onze site Scyedam
  • te werken aan de kursus Ken Uw Stad (KUS) als inleider van het onderwerp "Schiedammers door de eeuwen heen" die jaarlijks wordt gegeven.
  • mee te werken aan de invoer van geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van alle Schiedammers sedert 1811, bij het Gemeentearchief  Schiedam. Zie hun internetsite SchiedamGen. Een unieke site omdat de onderzoeker van de familiegeschiedenis hier ook een kopie van unieke akten aantreft en die kostenloos kan printen!

U vindt het natuurlijk ook noodzakelijk dat eigenlijk iedere Schiedammer van onze club lid moet zijn want: Wat kost dat nu allemaal? De contributie bedraagt per jaar voor een enkel lid € 22,00; voor een echtpaar € 23,50 en voor iedereen van 65 jaar en ouder € 18,50 per jaar. Voor dit luttele bedrag per jaar ontvangt u viermaal ons blad Scyedam dat allerlei artikelen bevat over onze stad. Momenteel staat de verzameling Scyedams, vanaf 1975 tot 2011, integraal op de site van het Gemeentearchief Schiedam. U kunt ons bezoeken op het adres zoals hierboven is aangegeven om lid te worden of om alleen de 'levensechter' macquette van Schiedam en de fototentoonstelling te bekijken.

Leave a Reply